Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД

 Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате нашият уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 


 "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ" ЕООД е дружество регистрирано по ТЗ с адрес с за контакти: с. Константиново, ул. Хан Крум 16, ЕИК 205211537, телефон 0882022448, имейл адрес podobro@gmail.com .


 Настоящият документ представлява  Общите условия на договор за продажба между  "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ" ЕООД наричан по-долу „търговецът“ от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейни PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM и поддомейните им (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ" ЕООД (наричани за краткост Услуги). Потребител е всяко лице посетител на Сайта регистрирал се и съгласил се с „Общите условия“.


 Със съгласяването с „Общите условия“ Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

 

1.     Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че търговецът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. 

1.1 Поради голямото текучество на продукти е възможно да има разминаване в наличността на сайта и реалната такава. При поръчани продукти с изчерпана наличност уведомяваме клиентът и останалата част от поръчката се изпраща при негово съгласие. С приемането на настоящите условия, клиентът приема възможността за разминаване в наличностите и съответно търговецът не носи отговорност за пропуснати ползи, заради неналични продути.

2.    За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Търговецът само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта

Потребителят се съгласява: 

2.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Потребителски данни); 

2.2. да внася при нужда промени в тези Потребителски данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. 

В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, търговецът има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. 

3. Защита на личните данни. 
Kонфиденциална политика на търговецът 

Сайта НЕ ИЗИСКВА въвеждането на каквито и да е лични данни, а единствено имена, адрес за доставка, телефон за контакт и електронна поща(имейл адрес). Потребителят има право на достъп до собствените си Потребителски данни, които е въвел или са станали достояние на търговецът при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Потребителски данни. 

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Потребителски данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от търговецът по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на търговецът.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Потребителски данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от търговецът за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани във всички сайтове на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД. 

Търговецът изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Потребителски данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. 

Търговецът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 


4. Достъп, потребителско име и парола, сигурност 

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на търговецът, след като извърши процеса на регистрация. 

Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените потребителско име и парола. С използването им декларира, че той лично и от свое име е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите потребителско име и парола. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно търговецът за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и/или за всяко друго нарушаване на сигурността. 

В случай на загубване/забравяне на паролата и изрично искане от страна на Потребителя,търговецът автоматично ще изпрати e-mail съобщение съдържащо регистрираното потребителско име и парола на предоставения от потребителя в процеса на регистрация адрес за електронна поща. 

Търговецът не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка. 

Потребителят се съгласява да НЕ използва Сайта на търговецът, за да: 

5.1. формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини; 

5.2. създава рекламно съдържание на стоки и услуги извън Сайта, както и да публикува интернет адреси сочещи към страници и услуги извън Сайта, с изключение на местата където това е изрично посочено като разрешено. 

5.3. причинява вреда на децата по какъвто и да е начин; 

5.4. се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на търговецът, представител на производител и др., както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек; 

5.5. фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на Съдържание, предавано чрез Сайта; 

5.6. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване); 

5.7. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин Съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго пpаво на собственост ("Права") на която и да е страна; 

5.8. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias поддомейни, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти; 

5.9. да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 

5.10. да нарушава нормалната работа на другите ползватели на Сайта, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време; 

5.11. да пречи за предоставяне на услугите на Сайта или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Сайта; 

5.12. да нарушава преднамерено или непреднамеренно местни, национални или международни закони; 

5.13. да преследва или по друг начин да безпокои друг Потребител; 

5.14. да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители. 

Търговецът си запазва правото да ограничава и/или отказва достъпа до Сайта на потребители, които еднократно или системно нарушават изброените в точка 5 изисквания. 

Търговецът си запазва правото да редактира и премахва информация предоставенa от потребителя в нарушение на изброените по-горе в точка 5 изисквания. 


6. Авторски права и ограничения свързани с тях 

Търговецът дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на търговецът или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. 

Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. 

Търговецът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между търговецът и лицето публикуващо информацията. 

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права търговецът не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/ дистрибутора на стоката. 

Всички предлагани от търговецът стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на търговецът и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България. 


7. Препратки от и към PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM 

Собствениците на сайтове и страници извън PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM при следните условия: 

7.1. препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието и, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; 

7.2. не трябва да отваря страницата от PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM; 

7.3. не трябва да посочва явно или неявно, че търговецът препоръчва него и/или продуктите му; 

7.4. не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на търговецът; 

Със създаването на препратка към PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM собственика на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на търговецът; 

Собствениците на сайтове и страници извън PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание. 

Предоставените препратки на Сайта на търговецът към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от търговецът и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. 

Tърговецът не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин търговецът по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя. 


8. Представяни стоки и услуги на Сайта 

8.1 В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Търговецът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока търговецът не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им. 

8.2  Стоки, в описанието, на които е посочено: "Различни цветове" и/или "Различни модели" и не е посочена възможност за избор се изпращат на СЛУЧАЕН ПРИНЦИП!  - при направена поръчка на стока от Сайта клиентът се съгласява с това условие. Клиентът може да посочи в поле "коментар" при поръчката си ако предпочита определен цвят или модел и ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ търговецът ще се съобрази. 

Търговецът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: 

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; 

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; 

в) Самата стока е носител на информация на Английски език; 

Всички посочени на сайта цени са в лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. 

Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като търговецът не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. 


9. Закупуване на стока и/или услуга, представена в търговецът 

След регистрацията си на Сайта, Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от търговецът. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. 

По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. 

При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с търговецът, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: 

а) за потребители пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта; 

б) за потребители пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка; 

Търговецът има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. 


10. Доставка на закупени стоки 

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Търговецът си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. 

Търговецът си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка. 


11. Плащане на закупени стоки и услуги 

При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на търговецът или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки търговецът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги търговецът автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. 

При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на търговецът и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в двуседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки търговецът се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги търговецът автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. 

При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. 

  При установяване на някакви нарушения във външния вид на стоката, трябва да се обърнете към куриера за съставяне на протокол за увредена пратка.

 В случай, че не отворите пратката веднага и не отчетете щетата - търговецът не поема ангажимент за подмяна на увреденият артикул/и.

 

12. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката.  Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. 

При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването и, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на търговецът. 

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, търговецът възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 5 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. 

В случай, че потребителят се откаже от поръчката си след изпращането й от офиса на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД - то той следва да заплати таксата за транспорт, съответно и за двете посоки ( за изпращането и за връщането на пратката в офиса на РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ЕООД).


13. Други

Търговецът има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. 

Търговецът си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Предвид международния характер на мрежата Интернет и че търговецът е свързан с тази мрежа, търговецът не гарантира, че потокът информация към и от Сайта няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат. 
При използване услугите на търговецът потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. 


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА САЙТА С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА САЙТА (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА. 


Всички въведени данни са конфиденциални и служат само за получаване на закупени стоки и издаване на документи. Те не се преотстъпват на трети лица по никакъв повод. 

Използваните в PODOBRO.COM, CAMPING-BG.COM, PALATKIBG.COM, NADUVAEMIMATRACI.COM и PODARACIPODOBRO.COM текстови, графични и други материали са собственост на носителите на авторските им права. Всяко копиране и репродуциране на информация представена в този сайт без изричното писмено съгласие на търговецът се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията".

С оглед сигурността и защитата на личния живот на своите Потребители, търговецът уведомява родителите, че материалите и услугите са предоставени на най-широка публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност. 

При разминаване между  общите условия за ползване на сайта и действащото законодателство на РБ се зачитат действащите закони и разпоредби обнародвани в ДВ.

Всички неупоменатаи в този договор условия  се доуреждат с разпоредбите на действащото българско законодателство.


Напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба/чл.47, ал.1, т.12 ЗЗП

Онлайн решаване на спорове между търговец и потребител